Honlap létrejötte: 2019. Február 12. Kedd
ARCHÍVUMI OLDAL

Történelmünk

A Magyar Néplap először 1856. június 15-én jelent meg, a lap Szabó Alajos által indult el. Ekkor még csupán összefoglalásokat adtak heti két alkalommal az eseményekről, önálló politikai profil kialakítása nélkül. A rajzokkal megjelenő tudományos és politikai lap 1860. február 4-én megszűnt.

A Magyar Néplap 1866-ban indult újra napilapként. Kezdetben Kiss (Illéri) István, azután Pászthory Zsigmond, 1874. januárjától pedig Mikszáth Kálmán szerkesztette. A vegyes tartalmú lap a közérthetőségre helyezte a hangsúlyt; úgy fogalmazott, hogy „a népiest nem keressük a póriasban, hanem abban: hogy könnyen megértsék olvasóink azt, amit írunk”. (Magyar Néplap. 1866. december 3.) Az 1867-es előfizetési felhívása azt ígérte, hogy „minden érdekest könnyen, érthetőleg összefoglal, s kellő tájékoztatást nyújt a magyar közönségnek mindabban, ami történik a hazában s a nagyvilágban”.

A napilap elég szerencsésen egyesítette magában a politikai és az ismeretterjesztő sajtó tulajdonságait: „Havi teendőink” címmel mezőgazdasági tudnivalókat közölt, ugyanakkor publikálta a Csengery-szerkesztette Magyar Nép Könyve politikusi portréit. Emellett hozta a napi események tömör krónikáját. Mindenről híradást kívánt adni, hogy „a kevéssé módos olvasók tudnivágyását lehetőleg teljesen kielégítse”. A „Hasznos ismeretek s érdekes olvasmányok tára” szerzőgárdája igen széles körből verbuválódott; publikált itt Gyulai Pál, Jókai Mór, Tóth Kálmán, Csengei Gusztáv, Lévay József, Dalmady Győző, Darmay Viktor.