Az oldal fejlesztés alatt. Az esetleges nem megfelelő megjelenéstől, kérjük tekints el.

A Magyar Néplap történelme

A Magyar Néplap először 1856. június 15-én jelent meg, a lap Szabó Alajos által indult el. Ekkor még csupán összefoglalásokat adtak heti két alkalommal az eseményekről, önálló politikai profil kialakítása nélkül. A rajzokkal megjelenő tudományos és politikai lap 1860. február 4-én megszűnt.

A Magyar Néplap 1866-ban indult újra napilapként. Kezdetben Kiss (Illéri) István, azután Pászthory Zsigmond, 1874. januárjától pedig Mikszáth Kálmán szerkesztette. A vegyes tartalmú lap a közérthetőségre helyezte a hangsúlyt; úgy fogalmazott, hogy „a népiest nem keressük a póriasban, hanem abban: hogy könnyen megértsék olvasóink azt, amit írunk”. (Magyar Néplap. 1866. december 3.) Az 1867-es előfizetési felhívása azt ígérte, hogy „minden érdekest könnyen, érthetőleg összefoglal, s kellő tájékoztatást nyújt a magyar közönségnek mindabban, ami történik a hazában s a nagyvilágban”.

A napilap elég szerencsésen egyesítette magában a politikai és az ismeretterjesztő sajtó tulajdonságait: „Havi teendőink” címmel mezőgazdasági tudnivalókat közölt, ugyanakkor publikálta a Csengery-szerkesztette Magyar Nép Könyve politikusi portréit. Emellett hozta a napi események tömör krónikáját. Mindenről híradást kívánt adni, hogy „a kevéssé módos olvasók tudnivágyását lehetőleg teljesen kielégítse”. A „Hasznos ismeretek s érdekes olvasmányok tára” szerzőgárdája igen széles körből verbuválódott; publikált itt Gyulai Pál, Jókai Mór, Tóth Kálmán, Csengei Gusztáv, Lévay József, Dalmady Győző, Darmay Viktor.

A napilap többször is megszűnt és újraindult. 1940-ben betiltott 6 Órai Újság folytatásaként 1941-ben indították újra utoljára a Magyar Néplapot Temesváron. Utolsó kiadása 1942 augusztusában volt, ugyanis a napilap politikai nyomásra megszűnt.

Az új Magyar Néplap célja

Kitűztük magunk elé, hogy egy olyan hírportált, illetve később egy újságot is indítsunk, ami hű történelméhez; tehát összefoglaljunk minden érdekest könnyen és érthetően, továbbá kellő tájékoztatást nyújtson a az embereknek mindarról, ami történik itthon és a nagyvilágban. Függetlenül, pártatlanul, korrekt módon és kritikus szemlélettel. A lapban ugyanolyan mértékben kapna helyet minden téma, nem hangsúlyosabban az egyik mint a másik, kifejezetten a politikára is értve. Szeretnénk, hogy lapunkon minden ember megtalálja a számára izgalmas hírt és tájékoztatást úgy, hogy ne kelljen fájdalmasan kerülgetnie az érdektelent. A Magyar Néplap az olvasóbarát lap.